Loading...
Մեր մասին 2018-10-08T10:44:35+00:00

ՄԵՐ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆ Է ԱՋԱԿՑԵԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԱՅՈՒՆ ԵՎ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ

Ֆրանս-Հայկական Զարգացման Հիմնադրամը (ՖՀԶՀ) ստեղծվել է 2004 թվականին Սոցիալական Օգնության Հայկական Միության կողմից՝ նպատակ ունենալով նպաստել Հայաստանի կայուն զարգացմանը:

ՖՀԶՀ-ի հիմնական նպատակներն են՝

  • նպաստել սոցիալական, մշակութային, կրթական եւ գիտական, նախաձեռնությունների իրականացմանը
  • մշակել, աջակցել և իրականացնել Հայաստանի կայուն զարգացմանն ուղղված ծրագրեր
  • ապահովել եւ խթանել տարբեր ոլորտներում շահագրգիռ կողմերի հետ համագործակցությունը

Իր ստեղծումից ի վեր ՖՀԶՀ-ն իրականացրել է ավելի քան 300 զարգացման ծրագիր՝ միջազգային, եվրոպական և տեղական գործընկերների հետ. Եվրոպական Միություն, Համաշխարհային բանկ, Մակ-ի գրասենյակներ, Ներգաղթի և ինտեգրացիայի ֆրանսիական գրասենյակ, Միգրացիայի և փախստականների Գերմանիայի դաշնային գրասենյակ, Վեոլիա հիմնադրամ, Մեծ Բրիտանիայի, Չեխիայի, Լեհաստանի և Գերմանիայի դեսպանատներ և այլն:

0
Ծրագրեր և նախաձեռնություններ
0
Շահառուներ
0
Հիմնված բիզնեսներ
0
Դասընթացներ

ՄԵՆՔ ԻՐԱԿԱՆԱՑՐԵԼ ԵՆՔ ԾՐԱԳՐԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՈԼՈՐ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ:

Գործընկերներ