Ակտիվ հանգիստ2017-09-22T11:27:22+00:00

Project Description

Ընդհանուր նպատակ` նպաստել հատուկ կարիքներով երեխաների համար ներառական միջավայրի ստեղծմանը։

Հատուկ նպատակ` զարգացնել հասանելի վերականգնողական ծառայությունները

Միջոցառումներ`

·       Վերականգնողական և ներառական-բուժական ծառայություններ շաբաթական 4 անգամ  հատուկ կարիքներով և զարգացման խնդիրներ ունեցող երեխաների համար։

·       Արթ թերապիայի և վերականգնողական աշխատանքի համար անհրաժեշտ սարքավորումների ձեռքբերում

·       Շաբաթական 2 անգամ հանդիպում ծնողների հետ՝ հատուկ կարիքներով երեխաների  հիմնարար իրավունքների և հաշմանդամության հիմնահարցերի վերաբերյալ օրենսդրության իրազեկության բարձրացման նպատակով։

Շահառուները`  Եղեգնաձոր և հարևան համայնքներից 4-ից 14 տարեկան 76 երեխա ( 16 երեխա հատուկ կարիքներով, 34 խոցելի ընտանիքներից, 13 մեծ ընտանիքներից և 5 որբ երեխա)

Ծրագրի մեկնարկի ամսաթիվը` 2015 թ

Ծրագրի տևողությունը` 2 ամիս

Գործընկեր`«Շուշան» կանանց ՀԿ