Վարքային և սոցիալական խնդիրներ ունեցող երեխաների և երիտասարդների իրավունքների պաշտպանություն2017-09-22T11:25:24+00:00

Project Description

Ընդհանուր նպատակ` նպաստել հատուկ կրթական հաստատությւոնների ապակենտրոնացման գործընթացին։

Հատուկ նպատակ` ապահովել հանրապետական թիվ 1 հատուկ կրթական համալիրի վերափոխումը ռեսուրս և վերականգնողական կենտրոնի։

Միջոցառումներ`

  • Հաստատության կարգավիճակի փոփոխության վերաբերյալ 3 օրենսդրական փոփոխություն է մշակվել Կրթության և գիտության նախարարության, Կրթության ազգային ինստիտուտի, հատուկ կրթական համալիրի, ինչպես նաև միջազգային և տեղական փորձագետների կողմից։ Փոփոխությւոնները ներկայացվել են ՀՀ Կրթության և Գիտության Նախարարությանը։

Շահառուները`Ռեսուրս կենտրոնը կկազմակերպի մասնագետների վերապատրաստում, մասնագիտական խորհրդատվություններ և վերահսկում, ինչպես նաև հոգեբանա-մանկավարժական վերականգնում վարքային խնդիրներ ունեցող երեխաների համար:

Ծրագրի մեկնարկի ամսաթիվը` 2015 թ․

Ծրագրի տևողությունը`3 ամիս

Գործընկեր`ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն։